Service Center Weert
 • Facebook Linkin

  Privacy statement

  Service Center Weert BV respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
  Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van Autoriteit persoonsgegevens.
   
  Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
  Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De Beheerder”): Service Center Weert B.V. gevestigd te Weert , 6001 AC 151, Kvk nummer: 14102311
   
  Artikel 3 Doel van de verwerking
  We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar, Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor: Financiële afwikkeling, garantie en uitvoeren van de overeenkomst.
   
  Artikel 4 Registratie persoonsgegevens
  Beheerder kan persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zogenaamde verwerkers die in opdracht van ons
  aan u producten of diensten leveren, waarbij uw persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het
  uitvoeren van die leveringsverplichting.
   
  Artikel 5 Beveiliging gegevens
  We maken gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures en gepaste technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van uw verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers.
   
  Artikel 6 Wettelijke verplichtingen
  In geval van schendingen van enige wet – of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegeven nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegeven mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
   
  Artikel 7 Commerciële aanbiedingen
  U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet 9meer wenst te ontvangen, stuur u een mail naar het volgende adres: info@servicecenterweert.nl
   
  Artikel 8 bewaartermijn gegevens
  De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald
   
  Artikel 9 Toepasselijk recht
  Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.
   
  Artikel 10 Contact
  Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot Service Center Weert BV: info@servicecenterweert.nl

  Bezoekadres

  Graafschap Hornelaan 151 (4351)
  6001 AC Weert
  The Netherlands

  Afdeling Reparatie en onderhoud

  T: +31 (0)495 88 77 09
  E: garage@servicecenterweert.nl

  Afdeling Faciliteiten

  T: +31 (0)495 88 77 09
  E: info@servicecenterweert.nl

  Afdeling Opleiding

  T: +31 (0)6 11111111
  E: opleiding@servicecenterweert.nl

  Afdeling Tankcleaning

  T: +31 (0)495 88 77 07
  E: tankcleaning@servicecenterweert.nl

  Afdeling Truckwash

  T: +31 (0)6 1276 8466
  E: info@truckwash-ttcw.nl